Self-Control (Galatians 5:1, 16–23; Titus 2)

Ninth & O Baptist Church
Self-Control (Galatians 5:1, 16–23; Titus 2)
/

The Fruit of the Spirit Is . . . Gentleness (Galatians 5:13–26)

Ninth & O Baptist Church
The Fruit of the Spirit Is . . . Gentleness (Galatians 5:13–26)
/

Faithfulness (Galatians 5:22–23)

Ninth & O Baptist Church
Faithfulness (Galatians 5:22–23)
/

God’s Design, God’s Direction, and Our Goodness (Galatians 5:22–23)

Ninth & O Baptist Church
God's Design, God's Direction, and Our Goodness (Galatians 5:22–23)
/

Kindness Is No Small Thing (Ruth)

Ninth & O Baptist Church
Kindness Is No Small Thing (Ruth)
/

Patience

Ninth & O Baptist Church
Patience
/

Peace

Ninth & O Baptist Church
Peace
/

The Discovery of Joy (Galatians 5:22)

Ninth & O Baptist Church
The Discovery of Joy (Galatians 5:22)
/

The Fruit of the Spirit Is Love… (Galatians 5:16–24)

Ninth & O Baptist Church
The Fruit of the Spirit Is Love... (Galatians 5:16–24)
/